Úvod

Firma DDO bola založená v roku 2005. Hlavným zámerom podnikania je oblasť delenia a ohýbania hutného materiálu spolu s doplňujúcimi službami žíhania, pieskovania, zvárania.

Hlavnou prioritou firmy DDO je poskytovanie komplexných služieb podľa požiadaviek zákazníka. Pre svojich zákazníkov ponúkame rýchle a presné služby dodávok vyrobených polotovarov, pretože sa riadime filozofiou pre poskytovanie "just in time" služieb. Pracujeme výhradne s najnovšími technológiami a s moderným strojným zariadením na zabezpečenie požiadaviek kvality, požadovaných tolerancii a finálneho vyhotovenia výrobku. Na základe kvality svojich služieb v pomere k primeraným cenám firma získala dôveru viacerých zahraničných zákazníkov. Spolupracuje výhradne s certifikovanými európskymi dodávateľmi hutníckych materiálov.

Firma je situovaná v areáli závodu ZŤS Dubnica nad Váhom v dvoch halách o rozlohe cca 7000m2. Spoločnosť ročne vyrába cca 10000 ton polotovarov pre svojich zákazníkov.

FIREMNÁ POLITIKA

Spoločnosť DDO sa orientuje najmä na spokojnosť svojich zákazníkov, ktorú dosahuje vďaka využívaniu najmodernejších výrobných technológii, za podpory procesného riadenia na princípe čiarových kódov.

Technologické stroje a zariadenia obsluhujú plne kvalifikovaní zamestnanci. Spoločnosť kladie dôraz na neustále zvyšovanie vedomostí a zručností svojich zamestnancov, čo je kľúčovým bodom dynamického rozvoja a rastu v podnikateľskom prostredí.

Spoločnosť plánuje uskutočniť certifikáciu ISO 9001 do konca roku 2013.

KARIÉRA

V súčasnej dobe neponúkame voľné pracovné miesta.